Топ Кредит ООД е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра на НФИ при БНБ под номер BGR00283.

Дружеството е със седалище в гр. Плевен, като има офиси в градовете ПлевенВелико Търново и Русе, като отпуска кредити само на жителите на тези общини, както и на жителите на територията на община Севлиево и Габрово, а кандидатстването става лично в офис на Топ Кредит ООД. За жителите на община Севлиево и община Габрово, кандидатсването се осъществява в офис на Топ Кредит ООД в гр. Велико Търново.


Ако Ви се отказва финансиране от кредитни институции поради:

-липса на стационарен телефон

-невъзможност да осигурите поръчител

-недостатъчен официален доход

-липса на движимо и недвижимо имущество

-нисък скоринг

-без обяснение

-или по друга, неясна за Вас причина,


а Вие знаете, че сте коректен платец с действащи или погасени кредити, които не са със статус "необслужван" или "загуба" , имате постоянен трудов договор с повече от 6 месеца стаж при последния работодател или регулярен доход по граждански договори, както и собствен бизнес, нашият екип е готов да работи заедно с Вас. Дружеството работи изцяло съгласно разпоредбите на Закона за потребителския кредит.


За повече информация посетете раздел 'Продукти".

  Топ Кредит
  Сума
   
 лв.
  Период
   
 месеца.
Преместете на нужните Ви данни и натиснете бутона
  
Мес. вноска:
Обща дължима сума:

Горното изчисление е валидно ако НЕ предоставите приемлив съгласно критериите на Дружеството поръчител по искания от Вас кредит. За кредит с поръчител ползвайте ТОЗИ КАЛКУЛАТОР


  

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ