Цели и основания за обработка на лични данни
  Адрес на администратора 
  Цели и основания за обработка на лични данни 
  Какви данни обработваме 
  ПРОЦЕДУРА за упражняване на права, свързани с личн 
 
 Топ Кредит ООД обработва Вашите лични данни въз основа на следните законови основания:

 1. За предприемане на стъпки преди сключване на Договор за кредитна услуга, както и за изпълнение на вече сключен Договор. С оглед спазване разпоредбите на Закона за потребителския кредит сме длъжни да извършим оценка на кредитоспособността, а договорите съдържат реквизити, определени съгласно същия закон, както и Закона за задълженията и договорите.
2. Съгласно Закона за мерките против изпирането на пари сме длъжни да Ви идентифицираме и да проверим Вашата идентификация.
3. За защита на интересите на Дружеството, и на клиентите в офисите се осъществява непрекъснато видеонаблюдение, посредством което може да се провери например оспорено теглене или вноска.
4. Въз основа на Ваше съгласие.
  

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ