Какви данни обработваме
  Адрес на администратора 
  Цели и основания за обработка на лични данни 
  Какви данни обработваме 
  ПРОЦЕДУРА за упражняване на права, свързани с личн 
 
Лични данни представлява всяка информация, посредством която може да се идентифицира физическо лице  - имена, персонален номер, адрес, ел. поща и др.

Обработката представлява събиране, записване, съхранение, промяна, употреба, разкриване, подреждане, изтриване или унищожаване на данните.

Личните данни, които се обработват, са: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата на раждане, гражданство, номер на лична карта, адрес и телефон, ел. поща, образование, професия, данни относно финансовото и семейно състояние.

Дружеството обработва и лични данни, необходими за оценка на кредитоспособността, получени от регистри, държавни и общински органи и институции като ГРАО, НОИ, ЦКР на БНБ, Търговски регистър и други институции.

Данните се съхраняват през цялото време на траене на договорните отношения между Вас и Дружеството. Данните се съхраняват и след приключване на отношенията в съответствие с действащото законодателство с оглед данъчни и счетоводни цели. След изтичане на законовите срокове обработката на Вашите лични данни се преустановява.


  

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ