Въпроси и отговори
  Често задавани въпроси 
  Друга информация 
 

1. Какви документи са необходими за кандидатстване?

 За да кандидатствате за кредит от "Топ Кредит" ООД Ви е необходима лична карта.

2.Мога ли да кандидатствам онлайн?

Да, можете да използвате калкулаторите, за да определите желаните от Вас сума, срок и вноска, както и да кандидатствате, но при одобрение за получаване на кредит трябва да посетите някой от офисите на Дружеството.

3. Мога ли да кандидатствам по телефон?

Не, кандидатстването се осъществява през сайта или в офис на Дружеството .

3. Мога ли да получа кредит, ако не съм от общините, в които имате офиси?

На този етап Дружеството обслужва жители на общините, в които има офиси, с изключение на жителите на община Севлиево и община Габрово, които могат да кандидатстват в офис- гр. Велико Търново или онлайн.

4. Мога ли да погася предсрочно кредита си и дължа ли някакви такси?

Можете да погасите предсрочно, като при частично предсрочно погасяване се извършва преизчисляване на дълга и лихвата се прилага към остатъка по главницата. При пълно предсрочно погасяване се дължи само лихвата за текущия месец и то само при условие, че погасяването не е на падежна дата. При пълно погасяване на датата на падеж дължите редовната вноска плюс остатъка по главница. Няма такси.

5. Как се извършва изплащането на кредитите?

Изплащането е на равни месечни погасителни вноски в офисите на Дружеството или по банков път.

6. Има ли такса за кандидатстване?

Не.

7. Мога ли да получа повече от един кредит?

Да, стига финансовото Ви състояние да позволява изплащането на всички задължения.

8. Трябва ли да изплатя определен брой вноски, за да мога да кандидатствам за втори лимит или увеличение на първия?

Няма изискване за изплащане на определена сума за увеличение на лимита или отпускане на втори кредит.

9. Необходим ли е поръчител?

В следствие на приетите и влезли в сила от 23.07.2014г. промени в ЗПК, считано от тази дата Дружеството изисква поръчителство по всичките си кредити, като прилага следните финансови условия - линк към калкулатор. Ако до 5 дни след усвояване на сумата не предоставите подходящ поръчител , дължите месечна неустойка в зависимост от сумата и срока на кредита - на този калкулатор можете да видите общо дължимата месечна вноска, включваща главница, лихва и неустойка при непредставяне на поръчител или осигуряване на поръчителство от лице, което не отговаря на изискванията на Дружеството.

10. Мога ли с кредит от "Топ Кредит" ООД да рефинансирам задълженията си към други финансови институции?

Да, като за целта е необходимо да предоставите информация за задълженията, които ще се погасяват.

11. Имате ли някакви наказателни такси при забавяне на вноска?

Няма наказателни такси, начислява се единствено лихва в размер на 10% годишно върху просрочената главница. При забавяне на вноска, чиято главница е  100 лв., размерът на дължимата лихва за просрочие е 0,83 лв. месечно. Следва да имате предвид, че при неплащане на две погасителни вноски кредитът може да се обяви за предсрочно изискуем, което води до сериозно увеличение на разходите по него, представляващо адвокатски хонорари и държавни и съдебни такси.  

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ