Отпускане и погасяване на потребителски кредит
  11/12/2012

 

   

   Заповядайте в нашите офиси, там кредитен консултант ще Ви разясни подробно условията, на които трябва да отговаряте, за да получите финансиране. Необходимо е да знаете, че няма никакви такси за кандидатстване за кредит, такси за управление на кредитите или такса за предсрочно погасяване. Важно е да сте информирани, че при частично предсрочно погасяване вашият погасителен план се преизчислява съобразно новата оставаща главница по кредита, като имате опцията да намалите вноската си при запазване срока на кредита или да запазите размера на вноската при намаляване срока на кредита и съответно да имате по-малки разходи. Пълно предсрочно погасяване можете да направите на датата на падеж на Вашата погасителна вноска без каквито и да било такси, като подадете заявление за предсрочно погасяване минимум три дни преди падежа.

 
    

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ