Топ Кредит ООД е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра на НФИ при БНБ под номер BGR00283, работеща повече от десет години без нито една жалба от клиенти.

Дружеството е със седалище в гр. Плевен,  има офиси в градовете ПлевенВелико Търново и Русе, като отпуска кредити само на жителите на тези общини, както и на жителите на територията на общини Севлиево и Габрово, а усвояването на средствата става лично в офис на Топ Кредит ООД. За жителите на община Севлиево и община Габрово, кандидатстването може да се осъществява онлайн или в офис на Топ Кредит ООД в гр. Велико Търново. Всеки от жителите на тези общини може да кандидатства и чрез онлайн формата, за да получи предварително одобрение, но получаването на сумите е само и единствено лично и в офис, за жителите на Севлиево и Габрово това е офисът в гр. Велико Търново. Целта е да Ви предпазим от злоупотреба с личните Ви данни, защото смятаме, че когато встъпвате в договорни отношения, е редно да видите и познавате отсрещната страна. На онлайн заявки за кредит на жители на други общини няма да бъде отговаряно, тъй като те се считат за отказани по дефиниция, както и следва да се има предвид, че Дружеството няма да носи отговорност за предоставени от тях лични данни.


Ако Ви се отказва финансиране от кредитни институции поради:

-липса на стационарен телефон

-невъзможност да осигурите поръчител

-недостатъчен официален доход

-липса на движимо и недвижимо имущество

-нисък скоринг

-без обяснение

-или по друга, неясна за Вас причина,


а Вие знаете, че сте коректен платец с действащи или погасени кредити, които са с просрочие не повече от 90 дни , имате постоянен трудов договор с повече от 6 месеца стаж при последния работодател или регулярен доход по граждански договори, както и собствен бизнес, нашият екип е готов да работи заедно с Вас. 

За повече информация посетете раздел 'Продукти", или се свържете с нашите офиси.

  Топ Кредит
  Сума
   
 лв.
  Период
   
 месеца.
Преместете на нужните Ви данни и натиснете бутона
  
Мес. вноска:
Обща дължима сума:

Горното изчисление е валидно ако НЕ предоставите приемлив съгласно критериите на Дружеството поръчител по искания от Вас кредит. За кредит с поръчител ползвайте ТОЗИ КАЛКУЛАТОР


  

  
 
 
Видове кредити
 
  Удостоверение Комисия за защита на личните данни
  Удостоверение БНБ